Utvikling av Webshop og App

Musikk-Huset driver som musikkforlag og med musikkhandel. De har besluttet å legge ned butikken og istede selge sine noter over nett. De ønsker å være første i sin bransje som ønsker å benytte ikke bare web, men også app-teknologi fullt ut gjennom å etablere en webshop. Denne løsningen åpner for langt større tilgjengelighet for musikkentusiaster. Det har vært viktig for musikkhuset at webshop'en er fullt tilpasset for alle aktuelle plattformer.