BarnehagenVår

Utvikling av Webløsning og Webapp

Theas AS og Theas Bærum AS satser på digital kommunikasjon ved å benytte responsive design for alle sine barnehager. Hjemmesiden består av tre deler: administrasjon, barnehager og foreldrenett:
- Administrasjonens side er en informativ side med enkle muligheter for kontakt og generell hjelp.
- Barnehagenes sider, administreres av styrerne. Informasjon, kontakt og spørsmål rettes direkte til den aktuelle barnehagen for effektiv og rask behandling.
- På foreldrenettet får hver bruker sin egen profil, og vil kunne laste ned planer og skjemaer. Denne siden oppdateres av styrerne med hjelp fra pedagogene fortløpende.

BarnehagenVår har fokusert på foreldregruppen og lagt til rette for at løsningen er brukervennlig og tilpasse for både pc, tablet og smarttelefon.