Your Communication

Eiendom - Utbyggere

Boligprosjekt-løsningen er utviklet for å gi utviklere av boligprosjekter mulighet til å gi kunder tilgang på oppdatert informasjon om prosjektet. Denne informasjonen kan på en enkel måte administreres av ansatte i firmaet og det er ikke behov for spesielle kunskaper om web for å administrere innholdet. Systemet er utviklet for å gi en totaloversikt over utvikler, prosjekt og enheter i prosjektet. En utvikler kan ha mange prosjekter og et prosjekt kan ha mange bygninger/byggefelt og derigjen kan en bygning/byggefelt bestå av flere enheter som f.eks. leiligheter, rekkehus eller eneboliger. I boligprosjekt-løsningen vil all denne informasjon være knyttet sammen og gir en helhetlig oversikt som er enkel å navigere i for en kunde.

Informasjon som er tilgjengelig for en bygning eller et byggefelt:

 • Antall og hvilke leiligheter eller hus som er tilgjengelig.
 • Fasiliteter i bygningen eller i området.
 • Automatisk beregning av avstand til steder av interesse, som f.eks. skoler, kjøpesenter, golf-baner, badestrand, kollektivtrafikk eller andre steder som dere selv kan administrere. Google Maps brukes til å beregne avstand og gir stor nøyaktighet.
 • Bygningen eller byggefeltet kan merkes av og vises på Google Maps.
 • Fakta-oversikt.
 • Ubegrenset antall bilder av bygningen/byggefeltet.
 • Vi benytter et kart over byggefeltet med oversikt over alle boliger.  Ved å klikke på kartet vil man få faktainformasjon om den aktuelle boligen. I tilfelle hvor det er en boligblokk, så vil planløsning over alle etasjer vises med en oversikt over alle leiligheter og også her kan man klikke på en leilighet for å få mer detaljer om den aktuelle leiligheten.
Informasjon som er tilgjengelig for en leilighet eller et hus:

 • Leiligheten eller husets areal (bo-areal, tomte-areal mm.)
 • Pris (vises kun dersom leiligheten/huset er tilgjengelig). Dersom man setter en solgt dato på enheten, vil eiendommen bli markert som solgt på detaljesiden og på planløsningen.
 • Fasiliteter kan grupperes etter eget behov. Man kan oppgi fasiliteter utendørs og innendørs og man kan også dele det opp mer ved å spesifisere hvilke fasiliteter er tilgjengelig på kjøkkenet, i stuen, på soverom osv.
 • Man har samme mulighet på enheter som på totaloversikten med hensyn til å spesifisere beliggenhet på Google Maps og beregne avstander til steder av interesse.
Boliger og leiligheter kan også inneholde ytterligere detaljer som spesifisert i eiendomsmodulen.


PROSJEKT


Du kan opprette et prosjekt
og legge til innhold for
dette prosjektet.
Man kan klikke på et prosjekt
for å se bygninger eller
boligfelt som er tilgjengelig

BYGNING / BYGGEFELT


Oversikt over alle bygninger eller boligfelt i prosjektet.
Bla gjennom leiligheter i
bygningen eller hus i boligfeltet.


ETASJEPLAN / TOMTEPLAN

Oversikt over alle etasjer i en bygning eller hus på et boligfelt.
Administrator kan endre priser
eller sette enheter til solgt.
LEILIGHET / HUS

Hver leilighet eller hvert hus
kan vises i en oversikt med
alle detaljer og bilder.