Your Communication

NY MOBILTEKNOLOGI

Gjennom lanseringen av smarttelefon konseptet (berøringsdisplay) introduseres en helt ny mobilteknologi som vil endre internett og PC’ers rolle og plass i kommunikasjonen i det private og kommersielle marked.

Det er en helt ny teknologisk plattform som gir unike nye muligheter for kommunikasjonen eksternt som internt for alle virksomheter.

Ycom har utarbeidet et mulighetskart som viser hvor denne teknologiens anvendelses-muligheter kan løse problemer, effektivisere interne rutiner, være en støtte i å bygge kundelojalitet, brukes i salgskampanjer, effektivisere bestillinger, spesialtilpasse informasjonen til målgrupper osv. osv.