Your Communication
 • BarnehagenVår

  Utvikling av Webløsning og Webapp

  Theas AS og Theas Bærum AS satser på digital kommunikasjon ved å benytte responsive design for alle sine barnehager. Hjemmesiden består av tre deler: administrasjon, barnehager og foreldrenett:

  • Administrasjonens side er en informativ side med enkle muligheter for kontakt og generell hjelp.
  • Barnehagenes sider, administreres av styrerne. Informasjon, kontakt og spørsmål rettes direkte til den aktuelle barnehagen for effektiv og rask behandling.
  • På foreldrenettet får hver bruker sin egen profil, og vil kunne laste ned planer og skjemaer. Denne siden oppdateres av styrerne med hjelp fra pedagogene fortløpende.

  BarnehagenVår har fokusert på foreldregruppen og lagt til rette for at løsningen er brukervennlig og tilpasse for både pc, tablet og smarttelefon.

 • Musikk-Huset Forlag

  Utvikling av Webshop og App

  Musikk-Huset driver som musikkforlag og med musikkhandel. De har besluttet å legge ned butikken og istede selge sine noter over nett. De ønsker å være første i sin bransje som ønsker å benytte ikke bare web, men også app-teknologi fullt ut gjennom å etablere en webshop. Denne løsningen åpner for langt større tilgjengelighet for musikkentusiaster. Det har vært viktig for musikkhuset at webshop'en er fullt tilpasset for alle aktuelle plattformer.

 • Vika Trafikkskole

  Utvikling av Webside

  Vika Trafikkskole AS er en trafikkskole som holder til i Oslo. Den har valgt en standard webløsning med egen kursmodul. Elevene kan enkelt medle seg på forskjellige kurs som Vika Trafikkskole arrangerer. Med et svært enkelt CMS verktøy, har trafikkskolen full oversikt over påmeldinger til kurs og kan enkelt administrere hele websiden.
   

 • Spot Condos

  Eiendom - salg og utleie

  Selskap som driver eiendomsmegler virksomhet i Thailand

   

 • Five Star Villas & Condos

  Eiendom - salg og utleie

  Britisk selskap som driver eiendomsmegler virksomhet i Thailand.

 • Programmeringstjenester:

  IKEA - intern webløsning
  Intern løsning som går på kommunikasjonsløsning med diskusjon og informasjonsutveklsing mellom 22 land vedr. utvikling av Ikea Katalogen.

  Nordea & VISA International - webløsning
  Ny design og løsning på webside. Laget eget system for spørreundersøkelser og eget system for SMS markedsføring. Da Kreditkassen og noen banker i Sverige og Danmark ble slått sammen til Nordea. Da laget vi samme løsning som Visa International til Nordea.

  Djuice/Telenor (tidl. Zalto) og Netcom, Taylor Nelson og Norsk Gallup - webløsning
  Eget program for kvalitative undersøkelser. Spesielt system hvor de kunne diskutere produktutvikling og samtidig hadde kontakt med sluttbrukere.

 • Nek Sealine - Product series of Nek Kabel AS

 • MARKET WELL

 • Sir-Winston

  Utvikling av Webside og Webapp

  Sir Winston er en engelsk inspirert pub i Olav Thon Gruppen. Høy tilgjenglighet ønskes og derfor er det laget en løsning for alle plattformer.

 •   Holmestrand kommune

    By innovasjonsprosjekt

   

   

 •  

  Markedsrådgivning og strategi
 • Beauty Studio 

  Utvikling av Webside og Webapp

  Beauty Consept AS driver med hud og kroppsterapi. Meget god tilgjengelighet er viktig og derfor har de en websideløsning tilpasset alle plattformer.

   

   

 • Saga Hotel Oslo

  Utvikling av Webapp & hybrid app

  Saga Hotel er et firestjerners hotell i Oslo. Man ønsket å lage en app som visualiserte noe av den stil som hotellet søker å ivareta gjennom sin nylige restaurering og modernisering. Vi har utviklet to løsninger en webapp og hybrid (tilgjengelig IOS og Google Play)

   

 •   Enata Eiendom AS

    Konseptuell eiendomsutvikling

 • The Scotsman

  Utvikling av Webside og Webapp

  The Scotsman er kanskje Norges mest kjente utested. The Scotsman er en del av Olav Thon Gruppen. Høy tilgjenglighet ønskes og derfor er det laget en løsning for alle plattformer.