Your Communication

SMARTTELEFONEN TAR OVER

Hva ferske undersøkelser forteller oss om smarttelefonens plass i markedet

I første kvartal i 2012 ble det gjennomført en omfattende markedsundersøkelse om smarttelefonens bruk og posisjon i Norge. Her er noen av resultatene:

 

Endrede kommunikasjonsformer

Alle virksomheter vil etter hvert måtte ta inn over seg disse endrede kommunikasjonsformer.
Ycom sitter på kompetanse og kreativitet til å hjelpe deg å tilpasse ditt kommunikasjonsbehov til denne nye virkelighet.
Over 80 % av alle Websider (hjemmesider) er fremdeles ikke mobiltilpasset.