Your Communication

TILGJENGELIGHETS KOMMUNIKASJON

Convenience Communication

Mobiltelefonens utvikling fra et ringeapparat til et multimedia verktøy representerer dynamikken i arbeids- og hverdagsliv utviklingen de siste tiårene.

Som det eneste medium vi stort sett hele tiden har for hånden, innebærer det at tilgjengelighet er både blitt en standard, en forventet tilstand og en fleksibilitets-mulighet i et samfunn som mer og mer preges av 24-7.

Den andre dimensjonen er hvordan informasjons mengden skal forenkles, og gjøre budskapene enkle og oppfattelsesmessig tilgjengelige, men alikevel relevante og med substans.

Tilgjengelighets kommunikasjon er Ycom’s konsultative ståsted og tenkesett i våre oppdragsløsninger. Anvendelse av tilgjengelighets kommunikasjon på en systematisk måte kan gi strategiske fortrinn. Denne tanke- og arbeidsmodellen vi anvender gir inspirasjon til løsninger og tiltak innen markedskommunikasjon, kundeservice, driftsrutiner etc.

Det dreier seg om kommunikasjonstrukturer og -løsninger  som er kundeorientert/styrt eksternt og  medarbeiderorientert/styrt internt.