Your Communication

VÅR KOMPETANSE

Vi arbeider med å skape virksomhetsverdier/forretningsverdier for våre oppdragsgivere gjennom vår kompetanse innen tilgjengelighets-kommunikasjon på mobile plattformer.

I tillegg besitter flere av våre medarbeidere spesialkompetanse som utdyper og utvider dette kjerneområdet.

Det vi tilbyr av informasjonsveiledning, rådgivingstjenester og konkrete løsninger  er basert på fag- og erfarings-kompetanse innen :
 

MOBILTEKNOLOGI

Teknisk

 • Vår utviklings-enhet har mange års erfaring på nettside utvikling 
 • og avansert programmerings kunnskap innen mobilteknologi.

Kommersielt

 • Smart-telefon markedets utvikling og muligheter.

WEB-SIDER og APP-LØSNINGER

 • Teknisk og programmeringsmessig innsikt og erfaring
 • Kommersielle løsningsmodeller/moduler
 • Implementeringsløsninger


BYGGE KONKURRANSEKRAFT i en hurtig endret forretningsverden

 • Anvendelse av tilgjengelighets kommunikasjons prinsippene
 • Anvendelse av atferds- og påvirknings-kommunikasjons prinsippene
 • Internett markedsføring
 • Utvikle egenart & konkurransefordeler
 • Kundeverdi løsninger (ubevisste / bevisste / uventede / nyskapende)
 • Kostnadsreduserende løsninger gjennom App-anvendelse

I tillegg har et par av våre medarbeidere erfaring og kompetanse innen et felt som er spesielt interessant for mindre virksomheter :

SPESIALAVD. for TELECOM-TJENESTER

Tekniske og praktiske løsninger for integrert  og kostnadseffektiv bruk av internett,
fasttelefon og mobiltelefon.